top of page

רובע לב העיר, ת"א

בית התאומים

פרוייקט שימור בית התאומים ופיתוח המתחם סביבו

אדריכלית המתחם: עדה כרמי-מלמד

אדריכל שימור: אמנון בר-אור

201X

bottom of page