top of page

נמל יפו, ת"א

אבן האיזון

נקודת האיזון למדידת פלשתינה-א"י. הנקודה נקבעה ב-1933 עם סיום בניית הנמל ע"י שלטונות המנדט, ושימשה כנקודת הייחוס לקביעת מפלסי הגובה במדידות בארץ. נקודת הציון נקבעה על יסוד בטון של אחד המנופים ששימשו להקמת הנמל.

פרויקט השימור כלל את שיקום יציקת הבטון המקורית , ויציקת במת טראצו ובה דסקיות המציינות נקודות גובה עיקריות בישראל.

שנת סיום: 2016

2016

bottom of page