top of page

פיתוח סביבת  הגשר  

גשר פארק נחל באר שבע מיועד להולכי רגל ורוכבי אופניים, והוא עתיד לחזק את חיבור הפארק למרקם העירוני.

תכנון הגשר: דני לזר אדריכלים.

זוכה תחרות תכנון עיריית באר שבע, 2016.

באר שבע

גשר פארק נחל באר שבע

בביצוע

bottom of page