top of page

רח' מאז"ה, ת"א

מגדל המים

שימור מגדל המים הראשון של ת"א

פיתוח שטח בפרוייקט שימור מגדל המים הראשון. הפיתוח כלל הקמת גבעה מגידוד כורכר, את הנגשת המבנה ואת חיבור רח' אחד העם אל רחוב מאז"ה בשביל ציבורי.

אדריכל שימור: אמנון בר-אור

שנת סיום: 2015

2015

bottom of page