top of page

שיקום מכרות הפוספט

טיפול באתר כריית פוספט. תהליך שיקום המכרות עשה שימוש בעודפי העפר של הכרייה (טפל) והשבת החומר תוכננה בתצורת הנוף המקומי.

מפעלי הפוספט ורשות הגנים הלאומיים, עם אדריכל שלמה אהרונסון. 

נגב

צין

1990

bottom of page