top of page

תל אביב -יפו

חוף מפרץ יפו

מרפסת תצפית ליפו העתיקה

מרפסת תצפית ליפו העתיקה ולתל אביב. הפרוייקט כלל מדרגות ירידה לחוףןתחנת טיפול במי קיץ.

זכה בפרס פרוייקט השנה של ירחון "אדריכלות ישראלית", קטגוריית נוף, 2009.

2009

bottom of page