top of page

תל אביב - יפו

טיילת חומות הים

פיתוח טיילת ושימור החומה העותמנית

הפרוייקט כלל את חשיפת וסימון התוואי ההיסטורי של החומה העותמנית ובניית קיר ים מאבני כורכר. תוואי החומה סומן בריצוף הטיילת, פינת ישיבה בנוייה אבן הוקמה במקום בו עמד המגדל הצפוני של החומה.

 

הפרוייקט זכה בפרס אברהם קרוון של עיריית תל-אביב־יפו, 2002.

2002

bottom of page