top of page

שער יקנעם

מלנוקס

פיתוח סביבת קומפלקס מגדלי המשרדים בפארק התעשייה מבוא יקנעם. הפיתוח כלל הקמת מערכת בריכות, מפלים, אמות מים וטרסות מגוננותמעל חניון המתחם.

שנת סיום: 2013

2013

bottom of page